خدای عزیز و مهربونم؛

ممنون که بین این همه میلیارد آدم، شنیدی منو.

مرسی که با وجود تمام آدمای بداخلاق ولی مشغول نماز، کوچه پشتی مسجد جامع یزد بودی و پیش ما. نه پیش اونا.* و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا آن ها را به خودفراموشی دچارساخت.

قسمتی از آیه 19 سوره حشر.