تو قرار نیست جایی بری وبلاگ جان ؛ نترس کسی پاکت نمیکنه . نمیذارم چوب ندونم کاری های منو بخوری:"قرار نیست من یکیو حرص بدم بیاد تورو پاک کنه ... خودم سینمو میدم جلو و کتکشو میخورم:)))

ّپ ن : بیا امیدوار باشیم دروغ گفته باشه و دوستت داشته باشه وگرنه تو الان با دستگاه احیا زنده ای :-" ظلم ینی یکیو به زور نگه داشتن.