-ماه شبت درخشان.

بهترین خداحافظیه با شبی که فرداش سرنوشتت رو اعلام میکنن.

+ماه شبت درخشان؛ ناممکنه شبی که ماهش درخشانه، داستان از ناامیدی تو خودش بپروره تا صب سر زا نقلش کنه.

-به هرحال تو این دنیا یکی ناامید میشه. گریه میکنه و بهت زده آیندش رو مخروبه میبینه.. خودخواه نباش. همه شبا از جنس تاریکی و ناامیدین.

+میشه به برد نیاز داشت و همزمان نذاری روبروییت ببازه؟

-الان؟ نه. اما باید جوری بود که همه شاد باشن همه. از کارگر تا چاردرصدی. از شور شور تا بی نمکی.

+پس کاش شب داستانی تو دلش باشه که عاقبت یه روز، روزی بیاد که آینده ها روشن..نت فالش: کاش یه روزی بیاد که آینده ها روشن باشه.. چشم‌ها  پر از برقِ خنده.. آدم‌ها تو صورت هم لبخند بپاشن و امید باشه و امید باشه و امید باشه و امید...

و رهایی.* بله، یاران عامدانه به باران تبدیل شده.