با درود و عرض احترام و مراتب ارادت و بندگی خطاب به طراح محترم سؤالات هندسه؛ علی الخصوص ١٧ب:-/

برادر یا خواهر گرامی؛ انصافا گاوی:|

پ ن: وقتی بخش سخت هندسه، زبان فارسیشه؛ خدا زبان فارسی رو به خیر کنه. =))))


نت‌فالش: چی‌شده؟ :))