امید به روزهای بهتر؟!

جدی گرفتنِ احتمال وجودِ بوتولینوم** درونِ قوطی - بعد از مدت‌ها- و جوشاندن کنسرو.

به همین سادگیست بعضی وقت‌ها، واقعا!


* قسمتیه از آهنگ Je veux از zaz، که می‌فرماد من می‌خوام با دستی به رویِ سینه‌هایم بمیرم. ( نه با سمی درونِ تنِ ماهیَم :/ )

* کلستریدیوم بوتولینوم، به باکتریِ هیولایی که به‌خاطرِ سمِ مهلکش کنسروها رو می‌جوشونیم.