همیشه داشتن هزار‌تا از یچیزی-هرچیزی- جذاب بوده. و همیشه می‌دونستم که هزار ساده به دست نمیاد. برای به دست آوردنش باید ازش متنفر شی... از تکرار و توالی‌... اشتباه میکردم.

یه زمانی فکر میکردم هزار تا درنا بهترین هزاریه که میشه داشت‌. اما حالا می‌دونم چیزی قابل مقایسه با هزار تا آرزو‌ی به حقیقت پیوسته نیست...:]