دلدارِ عزیزم، سلام.

الآن که این نامه رو میخونی من دارم باهات چت میکنم. الآن که دارم این نامه رو مینویسم هم دارم باهات چت میکنم. پس چرا دارم مینویسم؟ چون نمیخوای باهام حرف بزنی.

من بلد نیستم آگاهانه مرهم باشم. گاها شده که بودنم خود به خود مرهم باشه، اما وقتی آگاهانه‌س.. تو فقط یه دختر نگران رو میبینی که به پر و پات میپیچه و هی میپرسه « خوبی؟ » و خودخوری میکنه که چرا ازش هیچ کاری برنمیاد.

میدونی، امشب هم که محشر شد دیگه. من نمیفهممت. کل دنیایی که دور و برت داری نمیفهمتت. جان جانا.. کی آخه میتونه کنار کسی آروم بگیره که نمیفهمتش..؟!

اما.. بیا یه چیزی رو در گوشت بگم... تو اون کسی هستی که من با چشم های بسته بهش اعتماد میکنم. تو اون کسی هستی که اگه نظرش مخالفِ نظر من باشه، به خودم شک میکنم.

که کردم.

عزیزدلِ من، یادت میاد یه دوره ای بود که من ترسیده بودم از اینکه چرا شکلِ بقیه آدما نیستم درباره دانشگاه؟ که همه ش میپرسیدم « چرا من فقط نمیخوام برم دانشگاه؟ چرا من با بقیه فرق دارم فقط؟ چرا فقط من؟ چرا فقط من؟» اون روز صبا یه چیزی بهم گفت، که من میدونستم برای من نیست. ربطی به من نداشت. از اولش هم، انگار جمله ای بود متعلق به تو. 

« خب نرو. خوبا فرق دارن، تو هم فرق داری. »

عزیزترین، خوبا فرق دارن و تو هم. سخن دراز نکنم؛ یادم نمیاد آخرین باری که به کسی غیر از تو گفتم بهش افتخار میکنم کی بوده. و شاید بخوای بدونی که از آخرین باری که گفتم بهت افتخار میکنم، هزار برابر شده. تو اون دیوونه ای هستی که من دربرابر قوت شخصیتش، دربرابر طرز تفکرش، هوشش و عقلش سرتعظیم فرود میارم. اون کسی هستی که بعضی وقتا حس میکنم عظمتش توی آغوشم جا نمیشه. که وقتی دست هامو میگیره، روحِ عاصیش پوست بدنش رو به ارتعاش میندازه. 

الآن، با افتخار می ایستم اینجا. دستتو میگیرم. می گم من عاشقِ این رام نشدنیم. کسی که بزرگه، اونقدر که بخاطرِ ارزش هاش، پشت پا بزنه به چیزی که آرزویِ خیلی از آدماس. کسی جلویِ زرق و برقایِ بیخودکی دنیایی که گاها منو هم وسوسه میکنه و باعث میشه درِ قلبمو به روش باز کنم، توقف نمیکنه. میره تا برای بچه ها دایره بزنه و همه با هم کنار میدون دست بزنیم. 

کسی که نمیذاره هیچکس براش تصمیم بگیره. کسی که قاطیِ بازی مسخره پول با ما نمیشه. کسی که می ایسته، زندگی خودش رو میسازه و تسلیم بلد نیست. من عاشق این قهرمانم که از هیچکدوم از تبعاتِ تصمیمش فرار نمیکنه.

می‌دونی چیه عشق جان من..؟

هیچوقت اینو بهت نگفته بودم. تو.. قهرمان منی. :)