ببینین مجرما رو، که بعدا گندِ این بیماری در میاد:
در مواجهه با هر اتفاقِ و حس بدی، به خودم می‌گم اگه الآن تو پاریس بودم این‌جوری نمی‌شد. شما بگین، آیا نشونه سندرم پاریس نیست؟

معرفی می‌کنم از بالا به پایین:

نیمه‌شب در پاریس

ماریون کوتیار ( ^_^)

ایندیلای دل‌بر با موزیک ویدیوی محشرش 

و فخر جهان، زاز. * مث که ترجمه‌ش می‌شه « پرواز می‌کنم، پرواز می‌کنم، پرواز می‌کنم »