من از رابطه‌ای که از این روزا بیرون خواهد اومد، می‌ترسم. این زخما که می‌خوریم کجا خودش رو نشون می‌ده؟ وقتی ساز مشترک می‌شه باتوم و روی استخونا بالا و پایین می‌شه، چه بلایی سر ریتما میاد؟
تم.. تق.. بک.. تم.. تق.. بک..
این اسمایی که با تحقیر و پوزخند بیان می‌شن، یه وقت نرن توی گوشمون و درنیان..؟