بیاین همه با هم قبول کنیم یکی از سکسی‌ترین چیزای دنیا، کفش باله‌ایه که نوکش سایش پیدا کرده. اینه که با بهونه و بی‌بهونه می‌پوشمش، هی می‌کشمش رو فرش و غصه می‌خورم چرا سایش پیدا نمی‌کنه. :))