حساسیتِ بالای من روی هکسره، املای کلمات و دستور زبان شوخیِ مضحکی بود که خدا با من کرد و بلای بزرگی که سر شما آورد.