خونه من کجاست؟ جایی که کسی به آوازخوندنم اعتراض نکنه.:/ هرچقدرم عربده بکشم هرچقدم بدصدا باشم. :)) 

بعد مثلا الآن که فک می‌کنم، خونه تانژانت اینا خونمه. چون تویِ یه رابطه بسیار مناسب با مامانم و پارسا قرار دارم بعد داد می‌زنن و اینا، اون‌دفعه چشمایِ تانژانت از عصبانیت قرمز بود. حتی نمی‌تونست بیش‌تر از چند ثانیه به من نگاه کنه و فلان. بعد من همینطور که وسایلمو جمع می‌کردم واسه خودم آواز می‌خوندم در نقشِ پاترونوس، و هیچی بهم نگفت. اصلا هی خوندم که یه چیزی بهم بگه بیش‌تر دعوامون شه. هیچی نگفت. هی هیچی نگفت. هی هیچی نگفت که آخرش رفتم بیرون درم کوبیدم فک کنم.:/ یا تانژانت کوبید:/ پوینت این قضیه این نیست بهرحال.

بهتون گفته بودم مامان تانژانت یه مدت هی می‌گفت من تو رو می‌دزدم می‌برم خونه‌مون؟ خونه‌مون. ^_^ خونه واقعیم. ^_^