شما می‌دونین من چقد از رامبدجوان بدم میومد، ولی این‌قدر با نگارجواهریان قشنگ و خواستنیه ( - خواستنین) که بفرما؛ اینم مصداق بارزِ « من کنار تو تماشایی شدم» . ^_^