الآن بحثم این نیست که افغان‌ها هم چون انسانن محترمن و فرقی با ما ندارن و اینا؛ هرچند که همه‌ش درسته و همه می‌دونیم. 

بحثم اینه که چطور فارسی دری رو مسخره می‌کنین، در حالی که من واقعا واقعا واقعا واقعا شیفته دری صحبت کردنم. چطور به آهنگای افغان می‌خندید، وقتی این‌قدر قشنگن؟ این‌قدر روون و ناز حرف می‌زنن که می‌شه مرد براشون. جدی.


کاری به متنش ندارم، قشنگ صحبت نمی‌کنه؟ :) دلبر نیست؟ :) آهنگِ بی‌آغوش تو.


+ چند وقت پیش دربارش یه پست نوشته بود مسیح‌ علی‌نژاد. برام جالب شد که کیه. گشتم و بهتون اطمینان می‌دم اگه شما هم بگردین راجع‌بهش، کلی دوست خواهین داشت این زنو.