بهار شیش تا ساز می‌زنه. آواز حرفه‌ای می‌خونه و شعر فوق حرقه‌ای می‌گه. این‌هفته لهستان اجرا دارن گویا. میسا صداش محشره، وقتی می‌خونه کل کلاس ساکته. عسل باله می‌رقصه و خوشگله. کیانا خوشگل‌ترین و کامل‌ترین دختریه که به عمرم دیدم. آذین قشنگه، مهربونه خیلی و امسال زبانش رو تموم می‌کنه. رها روابط اجتماعی محشری داره و سیمین نقاشی‌هایی می‌کنه که نمی‌تونی باور کنی. دستِ مه‌رو یک‌سره کتابه. پرمیس فوق‌العاااده قشنگه. 

بعد من هی به خودم نیگا می‌کنم می‌گم خب.. تو چی داری؟ حتی توی این سن هم نمی‌تونی چیزی شبیه یک‌دهم خرجت رو دربیاری. تو چی داری؟ تو چی داری؟ تو چی داری؟