من حافظ‌خون نبودم. اصلا. بعضی وقتا از پس خوندن غزلاش برنمیومدم و تصور می‌کردم شاعر کسل‌کننده‌ایه.  یه‌بار فهمیدم تانژانت می‌تونه دیوان حافظ رو بدون غلط بخونه. اینقدر ازش دور بودم که باورم نمی‌شد ممکن باشه. بهترین اتفاق نیمه‌دوم‌ نودوپنج من؟( شناختی شاید. می‌دونین که..) این بود که بالآخره درِ دیوانش به روم باز شد. من از خودم پرسیدم که آیا حرفی برای زدن به من داره؟ داشت. داره. تا آخر عمرم خواهد داشت، می‌دونم..

من حافظ‌ خوندن رو با زمزمه کردنِ 《 دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت..》 شروع کردم. محشرترین کتابی که از نمایشگاه خریدم؟ بدون ذره‌ای شک، حافظ‌نامه.

می‌خوندمش و توش غرق می‌شدم و روزای اول، تانژانت رو با مطالبی که یاد می‌گرفتم می‌کشتم. وای، چه‌گنجینه‌ای یک‌عمر لای دستام بوده و من نمی‌دیدمش؟

حافظ‌شناسی دنیاست. حافظ فقط شاعر نیست، خالق تغییره. خالق امیده. حافظ در تمام عصرها خواستنی بوده، اما با زندگیِ ما عجیب تناسب داره. حافظ توی خیابون‌های ما راه می‌ره. حافظ خالقِ امید ما در برابر امیرمبارزالدینه. این‌روزها، حافظ باید به همه نزدیک‌تر باشه. حافظ باید پناه باشه، چون حافظ کنار ما ایستاده و با هم تماشا می‌کنیم که امیرمبارزالدین از سجاده چرمی بلند می‌شه، حد می‌زنه و برمی‌گرده به نماز. حافظ؟ سرشو بالا گرفته. دلش خوشه. انگار رندی همه چیزیه که ما این‌روزها باید یاد بگیریم. حافظ دنیایی خلق می‌کنه که در اون هیچ‌ محتسبی مانع خنده‌های مستانه و عاشقی نمی‌شه. هیچ صوفی‌ای به حریم امنمون راه نداره که بخواد دلمونو تنگ کنه و ما؟ آزادیم. عاشقیم و آزادیم. محتسب توی شهر می‌چرخه و ما هنوز مرید جام مِی‌ایم.

حافظ داناترین و پایه‌ترین دوستیه که می‌شه داشت. باهاش می‌شه رقصید و چرخید و در عین‌حال؟ جنگید.


من فکر می‌کنم بهترین کتاب برای شروع، همچنان حافظ‌نامه‌س که می‌دونین، شرحیه بر هر غزل. بعدش؟ ذهن‌و‌زبان حافظ که اون رو هم استادخرمشاهی جمع‌آوری کرده؛ مجموعه مقالات درباره حافظه. مقاله‌های پیشنهادی من؟ قرآن و اسلوب‌هنری حافظ و طنز در شعر حافظ. در ادامه؟ نمی‌دونم. من هنوز ازشون سیر نشدم که بخوام برم سراغ کتاب‌های بعدی.