ابی که می‌خونه می‌گی « بزن بعدی یه آهنگ درست حسابی بابا» ؟!
معیار های درستی برای تکاملمون درنظر گرفته نشده واقعا بنظرم. - __ -