1- 

ون یور گان. 


2-

« اگه الآن این‌جا نبودی هم هیچ‌چیزی فرق نمی‌کرد می‌دونی؟ فقط.. شاید سالم‌تر بودی. »

یور گان. آرنت یو؟


3- 

نه یه شونه زیرِ گریه‌م، نه یه صندلی کنارت

چی منو نگه می‌داره، که نمی‌تونم جدا شم؟


4- 

امید. 


5-

پس عشق؟


6- 

مگه همون جداکننده نیست؟


7-

او را که بگذارم تنها باشد.. دیگری که نیست برای من.. برای همه هست، جز من! :)

از دست نوشته هـای دختـرکی زیر نـور مـاه قریب به دو سال پیش.


8- 

شاید که برای همه خواهم بود ها.. جز تو. جز شما.

می‌گذاریم تنها باشم؟


بعدانوشت: آدم‌های بهتری را انتخاب کنید که همراه باشند. دخترهای بهتری را. با لبخندهایِ همیشگی، چشم‌های مهربان و آغوشی که همیشه خدا باز است که آرامتان کند. عاشق یکی از خستگی‌ناپذیرها بشوید.

من؟ زود خسته می‌شوم و به نفس‌نفس‌زدن می‌افتم. از زدن زیرِ هیچ‌چیز ابایی ندارم. امن هم نیستم موقع ناامنی همه‌جا.

بعد مجبور می‌شوید تمام غصه‌ها و سختی‌های خودتان را بگذارید یک‌گوشه، نازِ یک سختی‌نکشیده را بکشید.

توضیحات تکمیلی از بدبختی رابطه با دخترهای سختی‌نکشیده؟ تانژانت.