وقتی پریودم و بیخیال ورزش روزانه‌م نمی‌شم، حس می‌کنم سیمون دوبواری هستم که با پاهایِ صد و نمی‌دونم چقدر درجه باز شده، در حال فتح‌کردن قله‌های تبعیض جنسیتیِ از خدا رسیده‌ست. کنارِ پیست هم مری‌کرافت و ویرجینیا وولف وایسادن و به اتفاقِ مزین‌السلطنه و بی‌بی خانم استرآبادی برام کف می‌زنن. :))