از خ

اسم: خسرو

فامیل: خسرویی

غذا: خورش بادمجان

غیرقابل تحمل‌ها 1: خونه

غیرقابل تحمل‌ها2 : خانواده از یه سنی به بعد، وقتی توی حلق همین.


ولی شما تصور کنین وسط یه دعوایِ جدی، یهو برگرده بهت بگه « مردی این‌طوری کن. این کارت کارِ دختراس » و صورتشو جمع کنه. بعد آدم این‌قدر سرِ دوراهیِ « دعوا رو ادامه بدم یا برم تو نقشِ فمنیستم؟ » می‌مونه که مغزش اتصالی می‌کنه و می‌سوزه.