توی سایتِ ثرتین ریزنز وای باید مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته‌باشی که اصلا جزو قشرِ آسیب‌دیده‌شون حساب بشی. داشتم فکر می‌کردم نه بهم تجاوز شده، نه در فقر بودم، نه تنهایی به معنایِ این‌که کسی نخواد کنارم باشه رو تجربه کردم، نه هیچی.
چطوری توقع دارم یکی بیاد بهم بگه《 می‌فهمم چقدر ناراحت و خسته و بی‌انگیزه و متمایل به گریه‌ای، اما می‌گذره. 》 ؟
تهش یکیتون بیاد بگه 《 می‌فهمم چقدر توی سن بلوغ هورمون‌ها نامتوازن ترشح می‌شن و چقدر خوشی زده زیر دلت و چقدر احمقی. متاسفم. به دلیلِ موردِ آخر، هیچی درست نمی‌شه.》