معلمایِ عزیزم که خفن‌ترین آدمایی هستن که می‌شناسم، بدون ماشین و پیاده می‌رن. این غمگینه. هربار تو صورتم می‌خوره که موفق‌ترینی که می‌خوای تصور بکنی هم بشی، تهش یه ماشینم نداری. نچ نچ نچ. از اولش باید می‌رفتی خانوم دکتر بشی.