داشتم فک می‌کردم که احتمالا پروژه‌ی زمین یه پروژه‌ی‌ شکست‌خورده‌ست. ما هم مث آدمایی می‌مونیم که توی قرنِ آیفونا؛ هنوز به یازده دوصفرشون اصرار دارن.